ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Τ ++30 210 3303710
F ++30 210 3303630
Ε koutroubi@otenet.gr

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η Μαρία Ν. Κουτρουμπή είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ασκεί δικηγορία από το 1996. Έχει πλούσια δικαστηριακή και συμβουλευτική εμπειρία σε υποθέσεις Αστικού και Εμπορικού Δικαίου με έμφαση στην παροχή νομικών συμβουλών σε ξένες εταιρείες και ιδιώτες που επενδύουν στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στο τομέα των ακινήτων. Εξειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο και τις συμβάσεις, με έμφαση στις συμβάσεις που αφορούν ακίνητα, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ασχοληθεί και με υποθέσεις οικογενειακού δικαίου.

ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1994), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LL.M. στο Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο (1995), Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης (2013).

Γνωρίζει άριστα Γαλλικά και Αγγλικά.