ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

Τ ++ 30 210 3302139
F ++ 30 210 3303630
E nbdim@otenet.gr

ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Ο Nίκος Β. Δημητρολόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ασκεί δικηγορία από το 1995. Έχει χειρισθεί με ευχέρεια πλήθος υποθέσεων, φυσικών και νομικών προσώπων, σε μεγάλο εύρος του Αστικού, Εμπορικού, Εργατικού και Διοικητικού Δικαίου. Δραστηριοποιείται τόσο στην εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον όλων των Δικαστηρίων όσο και στη συμβουλευτική και προληπτική δικηγορία.

ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Γνωρίζει Αγγλικά και Γαλλικά.