ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

  • ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Σωματεία

Προσβολή προσωπικότητας

Ενοχικό Δίκαιο

(Συμβάσεις, είσπραξη απαιτήσεων, αναγκαστική εκτέλεση, εναλλακτική επίλυση διαφορών, διαμεσολάβηση)

Εμπράγματο Δίκαιο

(Προστασία κυριότητας, νομής και δουλειών, σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών)

Οικογενειακό Δίκαιο

(Διαζύγια συναινετικά και κατ’ αντιδικία, επιμέλεια, διατροφές, επικοινωνία, αποκτήματα συζύγων, υιοθεσίες, προσβολή/αναγνώριση πατρότητας, δικαστική συμπαράσταση, διόρθωση ληξιαρχικών πράξεων)

Κληρονομικό Δίκαιο

(Διαθήκες, εξ αδιαθέτου διαδοχή, κληρονομητήρια)

Ακίνητα

(Μεταβιβάσεις, έλεγχος τίτλων, μισθώσεις, αγωγές και διαταγές απόδοσης μισθίου, διαχείριση, Κτηματολόγιο, κατασκευές, απαλλοτριώσεις, διατηρητέα, αιγιαλοί, δάση, αρχαιολογία)

Αποζημιώσεις από τροχαία

Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

 

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εταιρείες

(Σύσταση/υποστήριξη, μεταβίβαση/εξαγορά, μετατροπή, συγχώνευση, λύση)

Πνευματική/Βιομηχανική ιδιοκτησία

(Προστασία/εκμετάλλευση δικαιωμάτων, συμβάσεις, σήματα, ευρεσιτεχνίες, σχέδια-υποδείγματα)

Ανταγωνισμός

(Αθέμιτος και ελεύθερος ανταγωνισμός)

Ιδιωτική ασφάλιση

Εμπορικές συμβάσεις

(Εμπορική αντιπροσωπεία, διανομή, δικαιόχρηση)

Τραπεζικό δίκαιο

 

  • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συμβάσεις

Εργατικές διαφορές

Εργατικά ατυχήματα

Αθλητικό Δίκαιο

  • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πολεοδομία

Δημόσιοι υπάλληλοι/Πειθαρχικά

Κοινωνική ασφάλιση

Αστική ευθύνη του Δημοσίου

Συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών με το Δημόσιο

Φορολογία

ΙΚΑ

 

 

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν, τόσο τη δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας, ιδιωτών και επιχειρήσεων, ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όσο και την παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.