ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

H δικηγορική εταιρεία KDK είχε πάντοτε συνεργασία με αλλοδαπούς πελάτες καθώς και Έλληνες ομογενείς του εξωτερικού σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις σε ακίνητα στην Ελλάδα. Κατά τα τελευταία χρόνια, υπάρχει αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον από κατοίκους εξωτερικού γιατί η Ελλάδα έχει πολύ καλές κλιματολογικές συνθήκες, χαμηλό κόστος διαβίωσης, άριστη ποιότητα ζωής, πλούσια ιστορία και κουλτούρα και όλες τις αναγκαίες υποδομές για την προσέκλυση αλλοδαπών αγοραστών στην αγορά εξοχικών κατοικιών.

Σύμφωνα με το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης Fitch, η εισροή ξένων κεφαλαίων από πωλήσεις ακινήτων το 2013 έφθασε τα 168 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο είναι περίπου 50% πάνω από τα ίδια στοιχεία του 2012. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει έντονη ζήτηση για εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα όχι μόνο από κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από Κινέζους και Ρώσους, οι οποίοι επιδιώκουν να επωφεληθούν της απόκτησης άδειας παραμονής που χορηγείται σε επενδυτές που επενδύουν τουλάχιστον 250.000 ευρώ σε αγορά ακινήτου. Επιπλέον από τον Ιανουάριο του 2014 μειώθηκε ο φόρος μεταβίβασης για τους αγοραστές από το 11% στο 3%.

Στο πλαίσιο αυτό, η Δικηγορική Εταιρεία KDK παρέχει κατά τα τελευταία χρόνια ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών αναφορικά με την αγορά και διαχείριση ακινήτων. Συνεργαζόμαστε με μεσιτικά γραφεία, συμβολαιογράφους, μηχανικούς και λογιστές προκειμένου να παράσχουμε πλαίσιο συναλλαγών απόλυτης διαφάνειας και ασφάλειας. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες στους πελάτες μας κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, κατά το νομικό και τεχνικό έλεγχο που προηγείται της αγοραπωλησίας, καθώς και την πλήρη νομική και λογιστική κάλυψη μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης. Τα βήματα μιας συνήθους συναλλαγής μεταβίβασης μπορεί να συνοψισθούν ως εξής:

 • Ενημέρωση σχετικά με τα βήματα και το κόστος της αγοραπωλησίας
 • Πληρεξούσιο
 • Αίτηση και παραλαβή Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • Νομικός έλεγχος στο Υποθηκοφυλακείο
 • Στην περίπτωση ιδιοκτησίας με κτίσμα, τεχνική έκθεση μηχανικού του Ν. 4178/13 για τη συμφωνία ή μη του κτίσματος με την οικοδομική του άδεια
 • Στην περίπτωση ιδιοκτησίας χωρίς κτίσμα, τεχνική έκθεση αναφορικά με το Δασαρχείο και την Αρχαιολογία
 • Προσύμφωνο
 • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του αγοραστή και μεταφορά του τιμήματος και των εξόδων
 • Πληρωμή φόρου μεταβίβασης
 • Υπογραφή οριστικού συμβολαίου και
 • Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο του τόπου του ακινήτου.