Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η KDK Δικηγορική Εταιρεία ιδρύθηκε το 2008 και αποτελεί την μετεξέλιξη της μακροχρόνιας και επιτυχημένης συνεργασίας των εταίρων της. Ο Νίκος Κουτρουμπής ίδρυσε το δικηγορικό του γραφείο το 1962, με το οποίο συνεργάστηκαν ο Νίκος Δημητρολόπουλος από το 1995 και η Μαρία Κουτρουμπή από το 1996.

Η εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα του ελληνικού Αστικού, Εμπορικού, Εργατικού και Διοικητικού Δικαίου και καλύπτει και τις τυχόν ποινικές πτυχές των σχετικών υποθέσεων.

Η παροχή των υπηρεσιών μας βασίζεται στην άμεση και προσωπική επικοινωνία και τη συνεχή συνεργασία με τους ημεδαπούς και αλλοδαπούς εντολείς μας. Έχουμε πάντοτε ως γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και την εξατομικευμένη προσέγγιση στα ζητήματα δικαίου που τους απασχολούν. Στόχος μας είναι η επίτευξη του πλέον ευνοϊκού και κυρίως ωφέλιμου αποτελέσματος για τους εντολείς μας και μάλιστα σε εύλογο χρόνο και με λογική δαπάνη.

Επιδιώκουμε οι υπηρεσίες μας να είναι άρτιες και υψηλής επαγγελματικής και επιστημονικής ποιότητας. Για το λόγο αυτό παρακολουθούμε ανελλιπώς τις νομοθετικές μεταβολές και τις νομολογιακές εξελίξεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για την αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση των εντολέων μας συνεργαζόμαστε με Έλληνες δικηγόρους, καθώς και με επαγγελματίες και άλλων κλάδων, όπως συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, λογιστές και φοροτεχνικούς, αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς.

Γλώσσες εργασίας: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.