ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

KDK ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ν.ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ  Ν. ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  Μ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διεύθυνση: Τζωρτζ 9, Αθήνα 106 82

Τηλέφωνα: (++30) 210 3831614, 3302139, 3303710, 3842676

Fax: (++30) 210 3303630

Email: kdklawfirm@otenet.gr